Land Marketplace

Categories: Their Particular
Speech Publishing Tips and Describe Examples

3. one particular PENGENALAN Di dalam bab di sini., perkara yang dibincangkan adalah tentang latar belakang kawasan kajian dan aspek yang berkaitan dengan pembangunan posisi kajian, penduduk, sosio-ekonomi, supaya tanah, perindustrian dan lain-lain. Dalam bab ini, isu kesan perindustrian seperti pencemaran dibincangkan. Bab ini, pembaca akan memahami secara jauh mendalam tentang kawasan kajian. dengan mengenal […]